Госзакупки: предмет закупки

Предмет закупки в случае осуществления госзакупок определяется согласно Порядка определения предмета закупки, утвержденный Приказом Министерства экономики Украины от 26.07.2010 № 921. Текст приказа смотрим ниже.

Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 921

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за N 623/17918

Про затвердження Порядку
визначення предмета закупівлі

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1595   від 21.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 177 від 25.02.2011 N 379 від 26.04.2011 N 409 від 04.05.2011 }

Відповідно до підпункту 24 частини першої статті 1 та абзацу п’ятого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” наказую:

1. Затвердити Порядок визначення предмета закупівлі, що додається.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення:
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднити цей наказ на веб-сайті Міністерства економіки України та в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Сухомлина О.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр В.П.Цушко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 921

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за N 623/17918

Порядок визначення предмета закупівлі

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює спосіб визначення замовником предмета закупівлі відповідно до положень Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

1.2. Терміни “замовник”, “підприємства”, “державні кошти”, “учасник процедури закупівлі (учасник)”, “товари”, “роботи”, “послуги”, “консультаційні послуги”, “частина предмета закупівлі (лот)” застосовуються у значеннях, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

II. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг

2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання “категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев’ятого знаків зазначеного Класифікатора (класифікаційні угруповання “підкатегорія” і “тип”), а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174 (в редакції наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 N 85).

2.3. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, за показником четвертого знака (класифікаційне угруповання “вид”) із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.

2.4. У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з цим Класифікатором, для їх замовлення замовник оголошує процедуру закупівлі та визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти.

2.5. У разі якщо при здійсненні замовником закупівлі товарів передбачається також закупівля послуги (послуг), пов’язаної з поставкою товару (зокрема послуги з транспортування, установки, монтажу, наладки, інсталяції програмного забезпечення, навчання персоналу тощо), предметом закупівлі в такому разі є товари за умови, що вартість такої послуги (таких послуг) не перевищує вартості самих товарів.

2.6. Визначення предмета закупівлі послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, які надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснюється за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які визначаються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 N 327.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства економіки N 1595  від 21.12.2010 }

2.7. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд України з видів спорту, спортивних змагань і заходів з фізичної культури і спорту всеукраїнського та міжнародного рівня, в тому числі заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного спортивного заходу (або забезпечення участі в ньому), якщо такий захід включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерства економіки N 1595  від 21.12.2010 }

2.8. Визначення предмета закупівлі протезних виробів (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття), спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів пересування, що виготовляються за індивідуальним замовленням відповідно до номенклатури та в межах граничних цін, і послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації здійснюється окремо для кожного інваліда та кожної особи з числа пільгових категорій населення у відповідності з їх індивідуальним замовленням.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.8 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 177 від 25.02.2011 }

2.9. Визначення предмета закупівлі послуг з оцінки майна під час приватизації здійснюється окремо для кожного об’єкта приватизації.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.9 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 379 від 26.04.2011 }

2.10. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів та заходів з розвитку туризму, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного культурно-мистецького заходу та заходу з розвитку туризму, якщо такий захід включено до плану роботи Міністерства культури України на відповідний період.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.10 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 379 від 26.04.2011 }

2.11. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення заходів Всеукраїнською громадською організацією щодо забезпечення прав інвалідів, передбачених Конвенцією ООН про права інвалідів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу.
{ Розділ II доповнено новим пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 409  від 04.05.2011 }

2.12. При визначенні предмета закупівлі слід враховувати, що відповідно до пункту 23 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” закупівлею послуг вважається будь-яка закупівля (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги.

III. Визначення предмета закупівлі робіт

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до пункту 26 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174 (в редакції наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 N 85) , а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 “Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування”, затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 N 16 .
Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного