Индексация 2012: разъясняет Минсоцполитики Украины

Министерство социальной политики Украины в своем письме от   07.09.2012 № 197/10/137-12 рассмотрело много разноплановых вопросов. Для удобства наших читателей мы письмо разобъем на категории разделов. Так что, не обращайте внимание, что под таким же номером будет другой текст письма. Сначала опишем такую важную тему как индексация.

 

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.09.2012 № 197/10/137-12 “Щодо індексації грошових доходів та оплати праці” (витяг)

Департамент стратегічного планування разом з Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянули звернення <…> щодо виконання окремих нормативних актів і повідомляють.

Щодо внесення постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 526 змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами).

Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць. не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено у додатку 4 до Порядку.

Отже, якщо відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись працівнику у місяці підвищення, здійснюється підвищення заробітної шити та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення заробітної плати, яке перевищить фіксовану суму індексації.

Фіксована сума індексації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку за повний відпрацьований місяць.

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, фіксована сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням, оскільки виплати за цей період розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, яка враховує суми індексації.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується.

Що стосується новоприйнятих працівників, то відповідно до пункту 101 Порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу. Тобто якщо працівника прийнято на роботу у липні 2012 року (незалежно від дня прийняття), то обчислення індексу споживчих цін здійснюється з липня 2012 року. Право на індексацію заробітної плати цього працівника настане, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з липня поточного року, перевищить поріг індексації (101 %), на підставі якого відбувається право на проведення індексації. У подальшому, якщо відбудеться право на нарахування сум індексації та розмір заробітної плати працівника підвищиться на суму меншу ніж визначена сума індексації, то згідно з пунктом 5 Порядку буде визначатись фіксована сума індексації.

Щодо порядку здійснення індексації мінімальної ординарної (звичайної) стипендії повідомляємо. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 N 526 “Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення” визначено механізм індексації стипендій при їх призначенні.

Для студентів, які вже отримували стипендію за результатами попередньої (зимової) сесії та успішно склали семестровий контроль за II семестр 2011/2012 навчального року, мінімальні ординарні (звичайні) стипендії, які призначені студентам з 1 по 5 курси навчання у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації до 1 вересня 2012 року, мають виплачуватись з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 36,7 % (залишається базовий місяць вересень 2008 року).

Для студентів, які не отримували академічну стипендію за результатами попереднього семестрового контролю, але успішно склали семестровий контроль за II семестр 2011/2012 навчального року та з першого числа місяця, що настає за датою закінчення семестрового контролю (залежно від навчального плану з 1 червня, 1 липня або 1 серпня 2012 року), академічна стипендія має бути виплачена також з урахуванням індексу споживчих цін 36,7 %.

Одночасно повідомляємо, що з метою законодавчого врегулювання порядку виплати стипендій Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 25.07.2012 N 703 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 165″, якою встановлено нові розміри стипендій з 1 вересня 2012 року. У подальшому (коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації) сума індексації буде нараховуватись на розміри стипендії, які встановлені з вересня 2012 року.

Директор Департаменту
стратегічного планування
О. Крентовська