Индексация заработной платы совместителю

Индексация заработной платы совместителям проводится на общих основаниях. Влияет ли увеличение заработной платы на второй должности на индексацию?

Конечно же! Весь доход (от основной и второй должности) должен быть рассмотрен, если изменяется.

Об этом было сказано в Письме Министерства социальной политики Украины – текст письма можно посмотреть ниже.

Отметим главное, если происходит повышение денежных доходов, в том числе за счет работы по совместительству (в частности в случае, указанном в письме), на сумму большую чем сумма индексации, то месяц такого повышения следует считать базовым при проведении индексации.

 

Так, если работник у вас работает на двух должностях в одном бюджетном учреждение проблем с определением общего денежного дохода не должно быть вообще.

 

Лист Міністерства соціальной політики України від 01.03.2013 р. N 2365/0/14-13/10 “Щодо індексації заробітної плати сумісників”

Міністерство соціальної політики України розглянуло запит Державної фінансової інспекції України щодо індексації заробітної плати і повідомляє.

Пунктом 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами), визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Відповідно до пункту 5 Порядку місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, в тому числі за рахунок виплат, передбачених п. 2 Порядку, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Стосовно врахування роботи за сумісництвом при визначенні базового місяця для проведення індексації, то, керуючись нормою пункту 5 Порядку, якщо відбувається підвищення грошового доходу без перегляду їх мінімального розміру, місяць підвищення вважається базовим.

Отже, якщо відбувається підвищення грошових доходів, в тому числі за рахунок роботи за сумісництвом (зокрема у випадку, зазначеному у листі), на суму більшу ніж сума індексації, то місяць такого підвищення слід вважати базовим при проведенні індексації.
Заступник Міністра -
керівник апарату
В. Коломієць