Изменения в Приказ МЧС от 10.06.2008 №447

Наказ МНС України від 06.02.2012 № 244 “Про внесення зміни до наказу МНС від 10.06.2008 № 447″

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2012 р.
за № 311/20624

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1322 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 і від 13 лютого 2008 р. № 45» наказую:

1. Внести до розділу ХV Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженої наказом МНС України від 10 червня 2008 року № 447, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 612/15303 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункти 15.3, 15.4 викласти в такій редакції:

«15.3. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

15.4. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу управління (підрозділу), за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.».

1.2. Доповнити Інструкцію новим пунктом 15.5 такого змісту:

«15.5. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин згідно з Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 150, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.».

У зв’язку з цим пункти 15.5 – 15.9 вважати відповідно пунктами 15.6 – 15.10.

У пункті 15.9 слова і цифру «у пункті 1» замінити словами і цифрами «у пунктах 1 та 2».

2. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій (Загрева Б.Ю.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р.Р.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
В. Балога

погоджено:
Перший заступник Міністра
соціальної політики України
Заступник Міністра фінансів України

В. Надрага

С. Рибак