КЕКВ: одноразовая помощь выпускникам

 Продолжаем следить за письмами Государственной казначейской службы, чтобы правильно разносить по КЕКВ, ведь именно на неё положены обязанности по разъяенению применений КЕКВ. В этот раз была рассмотрена одноразовая помощь выпускникам. Текст письма ниже.

Лист Державної Казначейської служби України від 07.12.2012 р. № 17-08/2493-18358 “Щодо застосування КЕКВ під час виплати одноразової допомоги випускникам ВНЗ

Запитання 2. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 р. № 678 затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.05.2012 р. № 390 затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів.

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) навчальні заклади повинні здійснювати такі виплати?

Відповідно до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2012 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 р. № 678, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2012 за № 1086/21398, одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі – допомога) надається випускникам вищих навчальних закладів, які у 2011 – 2012 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі – випускники) (п. 1).

Одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілів та уклали у поточному році на строк не менше як три роки договір про роботу (Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.05.2012 р. № 390, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 р. за № 942/21254).

Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 р. за № 456/20769, визначено, що інші виплати, премії громадянам відповідно до законодавства України, рішень місцевих органів самоврядування та розпоряджень органів виконавчої влади здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 1343 “Інші поточні трансферти населенню” (72.3.3.3-і).

В. о. Голови О. Даневич