КЗоТ о командировках

Законом Украины от 05.07.95 № 3231-VI внесли изменения в статью 121 КЗоТ, которая касается командировок. Изменения вступили в силу на следующий день после опубликования. В газете “Урядовий кур’єр” от 12.05.2011 № 84 произошло опубликование Закона.

Значит, статья 121 КЗоТ с 13.05.2011 будет в новой редакции (смотрим ниже)

Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада).

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
{ Стаття 121 із змінами, внесеними згідно із Законами N 263/95-ВР від 05.07.95, N 3231-VI від 19.04.2011 }