Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 61

06.08.2013 года вступил в силу приказ Министерства финансов № 611, которым утвердили нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету бюджетных учреждений:

  • План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений;
  • Положение по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений;
  • Положение по бухгалтерскому учету финансовых инвестиций бюджетных учреждений.

 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.

за № 1214/23746

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додаються:

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ;

Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 “Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

В.о. Міністра
А. Мярковський