Новая бюджетная классификация: КЭКР 2013

Встречаем новую бюджетную классификацию.

Новые КЭКР будут действовать на всей территории Украины с 01.01.2013 года. Они координально отличаются от действующих на данный момент. К примеру, КЭКР 1110 “Оплата труда работников бюджетных учреждений”, которая включает в себя КЭКР 1111 “Заработная плата” и КЭКР 1112 “Денежное обеспечение военнослужащих” будет теперь КЭКР 2110, 2111, 2112 “Оплата труда”, “Заработная плата”, “Денежное обеспечение военнослужащих” соответственно.

Такой переход на новую бюджетную классификацию сделан для приблежения к международным стандартам. Инструкции по применению новой бюджетной классификации на данный момент нет. Поэтому смотрим новые КЭКР с 2013 года и ждем разъяснений.

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.12.2011 № 1738 “Про внесення змін до бюджетної класифікації”

На виконання пункту 6 розділу III Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 1413-р, з метою приведення Економічної класифікації видатків бюджету у відповідність до міжнародних стандартів наказую:

1. Внести зміни до Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 “Про бюджетну класифікацію” (із змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013 р.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено:

Наказ Міністерства фінансів України

14.01.2011 N 11

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України 26.12.2011 N 1738)

Економічна класифікація видатків бюджету

------------------------------------------------------------------
|  Код   |          Найменування          |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2000  |Поточні видатки                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2100  |Оплата праці і нарахування на заробітну плату   |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2110  |Оплата праці                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2111  |Заробітна плата                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2112  |Грошове забезпечення військовослужбовців      |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2120  |Нарахування на оплату праці            |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2200  |Використання товарів і послуг           |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2210  |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2220  |Медикаменти та перев'язувальні матеріали      |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2230  |Продукти харчування                |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2240  |Оплата послуг (крім комунальних)          |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2250  |Видатки на відрядження               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2260  |Видатки та заходи спеціального призначення     |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2270  |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2271  |Оплата теплопостачання               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2272  |Оплата водопостачання та водовідведення      |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2273  |Оплата електроенергії               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2274  |Оплата природного газу               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2275  |Оплата інших енергоносіїв             |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2280  |Дослідження і розробки, видатки державного     |
|      |(регіонального) значення              |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2281  |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
|      |реалізації державних (регіональних) програм    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2282  |Окремі заходи по реалізації державних       |
|      |(регіональних) програм, не віднесені до заходів  |
|      |розвитку                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2400  |Обслуговування боргових зобов'язань        |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2410  |Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2420  |Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2600  |Поточні трансферти                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2610  |Субсидії та поточні трансферти підприємствам    |
|      |(установам, організаціям)             |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2620  |Трансферти органам державного управління інших   |
|      |рівнів                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2630  |Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним |
|      |організаціям                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2700  |Соціальне забезпечення               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2710  |Виплата пенсій і допомоги             |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2720  |Стипендії                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2730  |Інші виплати населенню               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2800  |Інші видатки                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  2900  |Нерозподілені видатки               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3000  |Капітальні видатки                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3100  |Придбання основного капіталу            |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3110  |Придбання обладнання і предметів довгострокового  |
|      |користування                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3120  |Капітальне будівництво (придбання)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3121  |Капітальне будівництво (придбання) житла      |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3122  |Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3130  |Капітальний ремонт                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3131  |Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3132  |Капітальний ремонт інших об'єктів         |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3140  |Реконструкція та реставрація            |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3141  |Реконструкція житлового фонду (приміщень)     |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3142  |Реконструкція та реставрація інших об'єктів    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3143  |Реставрація пам'яток культури, історії та     |
|      |архітектури                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3150  |Створення державних запасів і резервів       |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3160  |Придбання землі та нематеріальних активів     |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3200  |Капітальні трансферти               |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3210  |Капітальні трансферти підприємствам (установам,  |
|      |організаціям)                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3220  |Капітальні трансферти органам державного управління|
|      |інших рівнів                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3230  |Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та  |
|      |міжнародним організаціям              |
|------------+---------------------------------------------------|
|  3240  |Капітальні трансферти населенню          |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
державного бюджету В.Лозицький