Определение размера убытков

Определение размера убытков от краж, недостач регулируется Постановлением Кабинета Министерства Украины от 22.01.1996 №116 “Об утверждение порядка определения размеров убытков от краж, недостач, уничтожения материальных ценностей” (далее – Порядок).

В декабре 2011 года Постановлением КМ Украины от 07.12.2011 №1253 были внесены изменения в Порядок. Теперь в самом Порядке нет механизма определения размера убытков, а указано, что размер убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей определяется путем проведения независимой оценки в соответствии с национальными стандартами оценки. При определении размера убытков, которые привели к нанесению имущественного ущерба государству, комитет или субъекту хозяйствования с государственной (коммунальной) долей в уставном капитале, размер убытков определяется согласно методике оценки имущества, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Саму методику оценки размера убытков, в связи с вступлением в силу Постановления КМУ № 1253, с 16.12.2011 можно теперь найти в Постановление Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 № 1891 “Об утверждении методики оценки имущества “.

Постанова КМУ від 22 січня 1996 р. № 116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1009  від 27.08.96 N 34 від 20.01.97 N 1402 від 15.12.97 N 1393 від 16.12.2009 N 1253 від 07.12.2011 }

На виконання розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 р. N 35 “Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю” та з метою вдосконалення правової бази боротьби з економічною злочинністю Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що додається.

2. Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 116

Порядок
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей

1. Цей порядок встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 1393 від 16.12.2009, N 1253  від 07.12.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1253  від 07.12.2011 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1253 від 07.12.2011 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1253  від 07.12.2011 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1253  від 07.12.2011 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1253  від 07.12.2011 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1253 від 07.12.2011 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1253 від 07.12.2011 }

10. Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та. вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.
{ Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 34 від 20.01.97; в редакції Постанови КМ N 1393 ( 1393-2009-п ) від 16.12.2009 }