Отпуск в связи с усыновлением

С момента опубликования Закона Украины от 21.12.2010 № 2824-VI, а именно с 12 января 2011 года вступили в силу изменения в Кодекс Законов о труде и Закон Украины “Об отпусках”.

Теперь лицо, которое усыновило ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (для этого закона дети считаются старше трех лет) предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней – при усыновлении двух и более детей).

Праздничные и нерабочие дни не учитываются.

Данный отпуск предоставляется после вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Если усыновителями являются супруги предоставляется данный одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением только одному из них – на их усмотрение.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини”

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частини другу і третю статті 182 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:

“Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу”.

2. У Законі України “Про відпустки” :

1) частину першу статті 18-1 викласти в такій редакції:

“Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд)”;

2) частину другу статті 21 після слів “творчої відпустки” доповнити словами “відпустки у зв’язку з усиновленням дитини”;

3) частину першу статті 23 після цифр “16″ доповнити цифрами “18-1″.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович

м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2824-VI