Отпуск за особые условия труда

Отпуск за особые условия труда просто так давать нельзя. Начальник бюджетного учреждения не в праве решать кому можно давать, а кому нет на своё усмотрение. Данный вид отпуска должен быть законодательно оформлен – это прежде всего указана максимальные дни отпуска в коллективном договоре (обязательно при этом не нарушая Законодательство Украины).

Далее отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени на работе с особыми условиями труда. А не, как некоторые считают, по коллективному договору.

Министерство социальной политики Украины множество раз давало разъяснения по этому вопросу. Смотрим еще одно в письме ниже.

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.03.2013 р. N 38/13/82-13 “Щодо відпустки за особливий характер праці”

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення та повідомляє.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про відпустки” щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці надаються окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. N 679, із змінами).

Згідно з розділом XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства” цього Списку прибиральники службових приміщень, зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (стаття 8 Закону).

Згідно з Порядком застосування зазначеного вище Списку, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. N 16 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.01.98 р. за N 58/2498 (із змінами), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці, у цьому випадку прибиранням загальних убиралень та санвузлів, не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
Директор Департаменту
О. Товстенко