Период расчета средней заработной платы для компенсации отпуска

 Хотелось бы напомнить период расчета средней заработной платы для выплаты компенсации за не

Исчисление средней заработной платы для начисления компенсации за неиспользованный отпуск производится за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Если работниками отработано менее 12 календарных месяцев, то вычисления средней заработной платы производится исходя из выплат за фактическое время работы, то есть с первого числа месяца после оформления до первого числа месяца, в котором выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.05.2013 р. N 498/13/84-13 “Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні та повідомляє.”

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористану відпустку провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі – Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористану відпустку.

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, а працівником не відпрацьовано календарний місяць з першого по перше число, то розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (п. 4 Порядку).

Відповідно до п. 7 Порядку нарахування суми компенсації за невикористану відпустку працівника провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем, в якому працівник звільняється, 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів невикористаної відпустки.

Враховуючи викладене вище, наведений у запиті другий варіант розрахунку середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористану відпустку у разі відсутності розрахункового періоду є правильним.
Директор Департаменту
О. Товстенко