Первый тарифный разряд с сентября 2011 года

Напоминаем, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.05.2011 №524 были внесены изменения в Постановление КМУ от 30.08.2002 №1298 “Про оплату труда работников на основе единой тарифной сетке…” в части изменения тарифных разрядов.

Так, с  сентября 2011 года первый тарифный разряд устанавливается на уровне 641 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524“Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (витяг)


Кабінет Міністрів України постановляє:

3. Внести до абзацу другого примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298  “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064; 2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210, N 101, ст. 3629; 2011 р., N 24, ст. 975) такі зміни:

доповнити абзац після цифр і слова “625 гривень” словами і цифрами “; з 1 липня – 635 гривень, з 1 вересня – 641 гривня, з 1 жовтня – 660 гривень, з 1 грудня – 704 гривні”;

друге речення виключити.
Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ