Предварительная оплата товаров, работ, услуг

Предварительная оплата товаров, работ и услуг регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 9.10.2006 № 1404 “Вопросы предварительной оплаты товаров, работ и услуг, которые покупаются за бюджетные средства”. Ниже приведен текст Постановления с изменениями 2011 года по состоянию на 17 юиля 2011 года.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1505 від 26.10.2006 N 1753  від 19.12.2006 N 729  від 16.05.2007 N 804  від 06.06.2007 N 934  від 18.07.2007 N 975  від 27.07.2007 N 1002  від 08.08.2007 N 1011 від 08.08.2007 N 1371  від 28.11.2007 N 32 від 30.01.2008 N 736  від 20.08.2008 N 811 від 10.09.2008 N 818 від 10.09.2008 N 931  від 22.10.2008 N 1015  від 12.11.2008 N 1076  від 10.12.2008 N 24від 21.01.2009 N 570  від 10.06.2009 N 604  від 17.06.2009 N 720  від 08.07.2009 N 1046  від 30.09.2009 N 1084  від 14.10.2009 N 1352 від 08.12.2009 N 1367 від 23.12.2009 N 120  від 11.02.2010 N 367  від 19.05.2010 N 854 від 13.09.2010 N 1009  від 27.10.2010 N 1016  від 27.10.2010 N 1050  від 10.11.2010 N 1064  від 22.11.2010 N 1071 від 15.11.2010 N 1108  від 06.12.2010 N 1112  від 08.12.2010 N 1178  від 15.12.2010 N 1205  від 22.12.2010 N 86  від 09.02.2011 N 130  від 23.02.2011 N 580  від 11.05.2011 N 590 від 06.06.2011 N 665 від 22.06.2011 N 678  від 22.06.2011 }

{ Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, згідно з Постановою КМ N 1090 від 05.09.2007 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818  від 10.09.2008 }

1) на строк не більше трьох місяців:

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1753 від 19.12.2006 }

обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071  від 15.11.2010 }

програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071 від 15.11.2010 }

товарів і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 18.07.2007 }

марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 811 від 10.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86  від 09.02.2011, N 665  від 22.06.2011 }

товарів і робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів, зазначених у пунктах 4-12 і 14-21 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ); { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 367  від 19.05.2010 }

Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду; { Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 854  від 13.09.2010 }

2) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв’язку;

{ Абзац третій підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1505  від 26.10.2006 }

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

послуг з енергопостачання;

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень;

лікарських засобів і виробів медичного призначення; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 804 від 06.06.2007 }

товарів і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням в Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934  від 18.07.2007 }

транспортних послуг із залізничних перевезень; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975  від 27.07.2007 }

послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1002  від 08.08.2007 }

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1015  від 12.11.2008 }

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 24  від 21.01.2009 }

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009 }

інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720  від 08.07.2009 }

транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних із перевезенням миротворчого контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом; { Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084  від 14.10.2009 }

3) на строк не більше одного року:

періодичних видань;

Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державного інтервенційного фонду;
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1505  від 26.10.2006; в редакції Постанови КМ N 130 від 23.02.2011 }

4) на строк не більше вісімнадцяти місяців:

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден;

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 729  від 16.05.2007; в редакції Постанов КМ N 32 від 30.01.2008, N 590  від 06.06.2011 }

5) на строк не більше шести місяців:

{ Абзац другий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 120  від 11.02.2010 }

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань; { Абзац третій підпункту 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 32  від 30.01.2008 }

товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виробництвом національних фільмів. { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 736 від 20.08.2008 }

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки; { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 931  від 22.10.2008 }
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1011  від 08.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371  від 28.11.2007 }

товарів та послуг, пов’язаних з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом; { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084  від 14.10.2009 }

товарів і робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів, зазначених у пунктах 1-3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297). Строк надання авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України; { Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 367  від 19.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 580  від 11.05.2011 }

6) на строк не більш як дев’ять місяців:

{ Абзац другий підпункту 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 590 від 06.06.2011 }

товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах;

товарів, робіт і послуг, пов’язаних із запровадженням електронної соціальної картки; { Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1050 від 10.11.2010 }

обладнання станцій прямих спеціальних зв’язків, телекомунікаційних мереж спеціального призначення, пультів спеціального зв’язку та захищеного комутаційного обладнання для забезпечення урядовим зв’язком Президента України; { Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1112  від 08.12.2010 }
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 818  від 10.09.2008; в редакції Постанови КМ N 120  від 11.02.2010 }

7) на строк не більше восьми місяців – обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості. { Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1076 ( 1076-2008-п ) від 10.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 570 від 10.06.2009 }

8) на строк до шести місяців – пожежно-рятувальної техніки; { Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 604  від 17.06.2009 }
{ Зміни до підпункту 8 пункту 1 див. в Постанові КМ N 1050  від 10.11.2010 }

9) на строк не більш як одинадцять місяців – послуг та робіт, пов’язаних із створенням україномовної версії міжнародного каналу “Euronews” та отриманням права на трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу, якщо здійснення попередньої оплати передбачено умовами відповідного договору. { Пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1009  від 27.10.2010 }

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім матеріалів, конструкцій, виробів, передбачених абзацом третім підпункту 4, товарів, обладнання, робіт і послуг, передбачених підпунктом 6 цього пункту, а також вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв’язку та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов’язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу , та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, а також робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату  та робіт з капітального будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд і закупівлі технологічного та гірничошахтного обладнання для такого підприємства, робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche – 2011″). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1046 від 30.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1352  від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1367  від 23.12.2009, N 120 від 11.02.2010, N 1016  від 27.10.2010, N 1064  від 22.11.2010 – зміна діє до 31 грудня 2010 року; в редакції Постанови КМ N 1071  від 15.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1108 від 06.12.2010, N 1112 від 08.12.2010, N 1178  від 15.12.2010, N 1205  від 22.12.2010, N 590  від 06.06.2011, N 678  від 22.06.2011 }

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ