Совмещение должностей

По поводу совмещения должностей было написано в Письме Министерства социальной политики Украины от 29.04.2013 № 61/06/186-13. Указаны основные условия, при которых совмещение должностей становится возможным. Подробнее смотрим ниже в тексте письма.

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.04.2013 р. N 61/06/186-13

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. N 1545 “Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР”, яким встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови що вони не суперечать Конституції і законам України.

На цій підставі Постанова Ради Міністрів СРСР “Про порядок і умови суміщення професій (посад)” та Інструкція Держкомпраці, Мінфіну СРСР ВЦРПС щодо застосування Постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. N 1145 “Про порядок і умови суміщення професій (посад)” продовжують діяти в частині тих пунктів, які містять загальні норми і принципи даної форми роботи працівників: визначення понять суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Суміщення професій (посад) – це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за основною роботою на тому ж підприємстві.

Основною умовою, при якої може бути встановлена доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, є наявність вакантної посади в штатному розписі підприємства. За відсутності вакансії встановити доплату за розширення зони обслуговування неможливо, оскільки немає ні відповідних тарифних ставок і окладів, ні економії, розрахованої за ставками (окладами).

Таким чином, підприємства госпрозрахункової сфери самостійно вирішують питання покладення на працівників підприємства виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт і встановлення доплат за суміщення професій.

Звертаємо увагу на те, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Директор Департаменту
правового забезпечення
В. Шило