Списание основных средств.

Как нам напомнили сотрудники ГосКазначейства, списание основных средств может происходит по приказу начальника бюджетной организации без разрешения вышестоящих учреждений, если выполняется следующее условие:

1. Первоначальная стоимость должна быть меньше 10 000 грн.

2. Основные средства полностью амортизированы.

 

Обращаем внимание на такой случай: если основное средство было дооценено, тогда надо учитывать такую стоимость, а не первоначальную.

Лист Державної Казначейскої служби України від 01.04.2013 р. № 17-08/714-7868

 

Державна казначейська служба України розглянула лист <…> та в межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно з частиною 2 статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об’єктами державної власності, визначає порядок відчуження та списання об’єктів державної власності.

Механізм списання об’єктів державної власності, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) визначає Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений Кабінетом Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 (далі – Порядок).

Пунктом 5 Порядку визначено, що списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

Тобто списання інших необоротних матеріальних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника бюджетної установи.

Перший заступник Голови О. Даневич