Заработная плата за время командировки по новому

С 13.05.2011 в связи с изменениями статьи 121 КЗоТ появилась заработная плата за время командировки не может быть ниже среднего.

Работникам, направленным в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка.

Закон України “Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України”

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 121 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:

у частині третій слова “і середній заробіток” виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

“Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 квітня 2011 року
№ 3231-VI